Langkau ke Kandungan Langkau ke Navigasi

Di Redox, Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) adalah tentang kepimpinan perniagaan yang bertanggungjawab. Ia mempengaruhi cara perniagaan dijalankan, interaksi dengan pihak berkepentingan dan nilai yang disumbangkan kepada masyarakat.

Tempat kerja

Di Redox, dasar kami adalah untuk menyediakan peluang pekerjaan sama rata kepada semua pihak, dengan keputusan pengambilan pekerja berdasarkan spesifikasi kerja, kelayakan individu dan keperluan perniagaan tanpa mengaitkan dengan bangsa, warna kulit, kewarganegaraan, agama, jantina, umur, orientasi seksual atau ketidakupayaan. Kami komited kepada amalan pengambilan pekerja yang adil dan berbangga kerana menyediakan persekitaran kerja yang bebas daripada gangguan dan diskriminasi.

Kami menawarkan program sokongan untuk pekerja termasuk perkhidmatan kaunseling bebas yang merangkumi bidang seperti perkabungan, perceraian dan penyalahgunaan alkohol. Proses cuti bersalin kami memastikan pekerja bersedia untuk kembali bekerja. Kami bekerjasama dengan pekerja kami untuk menyediakan kemudahan bekerja secara fleksibel jika bersesuaian.

Redox menggunakan penanda aras profesional dan alat diagnostik untuk menilai prestasi secara tetap dan mengukur kesannya terhadap pekerja. Redox memastikan terdapat komunikasi terbuka antara pekerja di semua peringkat perniagaan yang diutamakan semasa mesyuarat tetap dan dalam budaya di tempat kerja.

Alam Sekitar dan Komuniti

Sejak tahun 2017, Redox menyiapkan projek untuk memasang sistem penjanaan solar fotovoltan di tiga tapak tambahan. Redox membawa kapasiti keseluruhan kepada 500kW di lima tapak di negara Australia dan akan terus memasang sistem penjanaan tenaga solar sebagai inisiatif alam sekitar yang praktikal sekali gus mengurangkan perbelanjaan operasi. Tenaga elektrik yang dijana akan mengurangkan pelepasan CO2 sebanyak 1,280,000 kg setahun yang bersamaan dengan 280 kereta penumpang atau 5,380 komputer.

Pasaran

Redox memahami kepentingan penyumberan produk daripada pembekal yang beretika dan mempunyai tanggungjawab sosial yang memastikan hak buruh, kesihatan dan keselamatan, alam sekitar dan etika perniagaan tidak dikompromi. Oleh itu, Redox mempunyai keahlian dengan organisasi etika yang berkaitan termasuk EcoVadis, Sedex, Meja Bulat mengenai Minyak Sawit Lestari (RSPO) dan Persatuan Pengedar Bahan Kimia Kebangsaan (NACD). Ini memastikan bahawa kita berinteraksi dalam rangkaian bekalan yang beretika dan membolehkan Redox untuk menunjukkan kepimpinan sebagai perniagaan yang bertanggungjawab dalam pasaran.

 

Logistik

Redox telah mengekalkan rekod prestasi yang sempurna dalam logistik.

Kualiti

Redox telah mewujudkan hubungan dinamik yang kuat dengan pelanggan dan pembekal kerana komitmennya terhadap jaminan kualiti.