Langkau ke Kandungan Langkau ke Navigasi

Oleh kerana penggunaan produk yang dijelaskan dalam laman web ini adalah di luar kawalan Redox Pty Ltd, kami tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan berkenaan kesesuaian atau kebolehgunaan produk-produk tersebut untuk apa-apa tujuan. Menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa produk tersebut akan mempunyai kualiti dan sifat yang akan menjadikannya sesuai untuk apa-apa tujuan yang diperlukan, walaupun tujuan itu dimaklumkan kepada kami pada bila-bila masa. Ini termasuk tanggungjawab di pihak anda untuk menjalankan semua ujian yang sesuai dan semakan kualiti mengikut waktu yang ditetapkan pada produk dan mana-mana barangan yang dibuat daripada produk tersebut. Kami menafikan apa-apa liabiliti jika mana-mana produk tidak sesuai atau tidak boleh digunakan untuk mana-mana tujuan tersebut. Jualan dan penghantaran oleh kami bagi mana-mana produk yang dijelaskan dalam laman web ini adalah tertakluk kepada Terma & Syarat Piawaian Jualan kami, salinannya tersedia melalui pautan di bawah.

Dokumen Terma dan Syarat Jualan ada tersedia untuk dimuat turun dalam format Adobe PDF. Adobe Reader diperlukan untuk melihat dokumen-dokumen ini. Muat turun di sini.

Redox membuka sejuta peluang dan memberikan anda akses kepada lebih daripada 850 pengilang terbaik dunia.

BASF
Evonik
DSM
DOW Chemicals
ANSAC
Cargill
BestAmino
Chemours
Aromtech
ICL Fertilizers
Eni
AB Biotek
Chemtura
Jacobi
Maurivin
Natural Soda
ETiMADEN
Dutch Plantin
Herba Ingredients
Uvasys
FumeiPharm
CJ Cheiljedang
Aliphos
ClimaxMolybdenum
P&G Chemicals
JKP Nutrition
Prayon
Rianlon
Carus
JIURICHEM
GK
Shell
Newen
Raj Group
Laiyu
Sumitomo Chemical
UNID
Sterokem
RheinChemie
United Initiators
Synthite
SCG Chemicals
Medichem