Langkau ke Kandungan Langkau ke Navigasi

Redox Ltd dan badan korporatnya yang berkaitan (bersama disebut sebagai Redox) mengiktiraf kepentingan untuk melindungi privasi dan hak-hak individu berhubung dengan maklumat peribadi mereka. Dalam pembangunan dasar privasi dan piawaian Redox, kami mengambil kira undang-undang privasi dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan maklumat peribadi dalam setiap bidang kuasa di mana kami beroperasi. Undang-undang yang mengawal pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda mungkin berbeza mengikut lokasi fizikal atau tempat anda bermastautin, dan kami akan menggunakan amalan yang sesuai untuk lokasi anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang tempatan. Sebagai contoh, berkenaan dengan pengendalian operasi perniagaan Redox di Australia, atau melalui entiti Australia, dan berkaitan dengan maklumat peribadi berkenaan individu yang berada di Australia, piawaian Redox berkenaan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengurusan dan pendedahan maklumat peribadi ada ditetapkan di bawah halaman ini. Tertakluk kepada variasi mengikut undang-undang tempatan, kenyataan ini menetapkan prinsip umum berkenaan amalan Redox mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi melalui penggunaan laman internet ini.

Kami terikat oleh Prinsip Privasi Negara dalam Akta Privasi 1988 (Cth) berhubung dengan pengendalian maklumat peribadi.

Maklumat Peribadi

Kami mengumpul maklumat peribadi apabila kami menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Secara umum, kami akan memberitahu anda sebab kami mengumpulkan maklumat ketika kami mengumpulkannya dan cara kami merancang untuk menggunakannya atau semua ini akan jelas ketika kami sedang mengambil maklumat tersebut.

Penggunaan Maklumat

Kami biasanya mengumpulkan maklumat peribadi seperti nama, alamat dan nombor telefon anda. Secara umumnya kami tidak akan mengumpulkan maklumat sensitif. Walau bagaimanapun, jika kami melakukannya, ia biasanya bertujuan untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan kami dan kami akan meminta kebenaran anda untuk mengumpulkannya jika dikehendaki oleh undang-undang.

Kami menggunakan maklumat anda untuk memberikan perkhidmatan kami bagi tujuan pemasaran dan perhubungan pelanggan.

Penggunaan oleh Pihak Ketiga

Pada peringkat ini, Redox tidak mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga.

Penggunaan Data Agregat

Kami mungkin mengumpulkan maklumat bukan peribadi tertentu untuk mengoptimumkan barangan dan perkhidmatan kami termasuk halaman web kami untuk komputer anda (cth. identiti pelayar internet anda, jenis sistem operasi yang anda gunakan, alamat IP anda dan nama domain pembekal perkhidmatan internet anda). Kami mungkin menggunakan maklumat bukan peribadi tersebut untuk tujuan dalaman, termasuk tetapi tidak terhad kepada penambahbaikan kandungan laman web kami.

Redox boleh menggunakan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi dalam bentuk agregat untuk menambah baik barangan dan perkhidmatan kami termasuk laman web kami dan menjadikannya lebih responsif terhadap keperluan pelanggan kami.

Keselamatan

Redox berusaha untuk memastikan keselamatan, integriti dan privasi maklumat yang boleh mengenal pasti pengunjung kami secara peribadi. Kami menggunakan pelbagai langkah keselamatan fizikal dan elektronik termasuk menyekat akses fizikal ke pejabat dan firewall kami dan melindungi pangkalan data untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi daripada penyalahgunaan, kehilangan atau penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Malangnya, tidak ada jaminan keselamatan penuh terhadap transmisi data di internet.

Akses kepada Maklumat Peribadi

Anda mempunyai hak untuk mengakses maklumat paling peribadi yang kami simpan dan jika kami menolak akses dalam sesetengah keadaan, kami akan memaklumkan anda sebabnya.

Untuk meminta akses, sila hubungi pejabat privasi kami seperti yang dinyatakan pada akhir dokumen ini.

Pautan dalam talian ke Laman Pihak Ketiga

Redox boleh menjalinkan hubungan dengan rakan niaga yang membolehkan pelawat ke laman web kami dipautkan secara langsung ke laman yang dikendalikan oleh rakan niaga tersebut.

Redox tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau amalan laman web kendalian pihak ketiga yang dipautkan ke laman web kami. Pautan ini adalah bertujuan untuk kemudahan pengguna sahaja. Pautan ke laman pihak ketiga tidak membentuk sebarang penajaan, sokongan atau kelulusan oleh Redox berkenaan kandungan, dasar atau amalan laman web pihak ketiga tersebut. Sebaik sahaja anda meninggalkan laman web kami melalui pautan sedemikian, anda harus menyemak dasar privasi yang berkenaan pada laman web pihak ketiga tersebut.

Pemasaran

Kami mungkin menghubungi anda untuk tujuan pemasaran langsung, bagi memberikan maklumat berkenaan produk dan perkhidmatan kami. Komunikasi pemasaran ini mungkin dihantar secara langsung oleh Redox atau melalui pihak ketiga yang dilantik dalam pelbagai bentuk.

Pada bila-bila masa anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran daripada Redox dengan menghubungi Redox melalui borang perhubungan dalam talian kami atau dengan menghubungi pihak ketiga yang menghantar komunikasi kepada anda dan menghentikan langganan.

Untuk Maklumat Lanjut

Sila hubungi Pegawai Privasi kami melalui kaedah komunikasi berikut untuk meminta akses kepada maklumat anda, jika anda mempunyai aduan mengenai privasi maklumat anda atau jika anda inginkan maklumat lanjut tentang pendekatan privasi kami.

Pos
Privacy Officer
Redox Pty Ltd
Locked Bag 15
Minto NSW 2566
Australia
Telefon
+61 2 9733 3000

 

Faks
+61 2 9733 3111

 

E-mel